Aparaty stałe metalowe od

1,600

Aparaty stałe kosmetyczne od

2,100

Aparaty ruchome od

500

Licówki ceramiczne

1,500

Korony pełnoceramiczne

1,500