Pierwsza wizyta jest WIZYTĄ ADAPTACYJNĄ.

Bardzo często przyjmuje formę rozmowy lekarza z pacjentem, w której pacjent przedstawia lekarzowi swój problem oraz oczekiwania dotyczące jego rozwiązania.

 

Kolejnym etapem będzie BADANIE WEWNĄTRZUSTNE, skierowanie na diagnostykę  RTG i na tej podstawie ustalenie INDYWIDUALNEGO PLANU LECZENIA wraz z KOSZTORYSEM.

 

Dopiero PO ZAAKCEPTOWANIU przez Pacjenta planu leczenia oraz kosztorysu, ustalamy termin wizyty na której rozpoczynamy leczenie.